Strona główna
Fundacja Światło Dla Życia
Fundacja Światło Dla Życia

Produkty i usługi różne

Fundacja Światło Dla Życia

05-505, Ławki, Zielonych Sosen 4

alira.pl
Alira to poradnia zdrowia psychicznego specjalizująca się w leczeniu zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja i bulimia. Oferuje pomoc psychologiczną, terapię grupową oraz rodzinną dla młodzieży z zaburzeniami. Klinika zajmuje się także diagnozami psychologicznymi, ocenami i wywiadami, a także leczeniem depresji i zaburzeń lękowych przez psychiatrów. Wśród metod psychoterapii oferuje terapie indywidualne oraz grupowe. Alira współpracuje z fundacją, oferując rehabilitację ortopedyczną, a także konsultacje obejmujące m.in. zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną i zarządzanie stresem.